Co nowego w podatkach? Ważne zmiany
w III kwartale 2019 roku

Nastał okres wakacji, wydawałoby się czas relaksu i odpoczynku, lecz Ministerstwo Finansów zadbało o to, aby podatnicy nadmiernie się nie nudzili. I tak, w drugiej połowie roku 2019 wprowadzone zostaną w życie nowe przepisy mające istotny wpływ na dalszą cześć roku. Chcesz zapoznać się z najbliższymi zmianami? Przeczytaj ten artykuł, by spokojnie wejść w kolejną część roku.

Prześledźmy chronologicznie, co już zmieniło się lub zmieni w najbliższym czasie. Oto kilka ważnych dat, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

1 lipca 2019 – nowa struktura JPK _FA

Jeżeli Urząd Skarbowy wezwie Cię do złożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego zawierającego dokumenty sprzedaży – JPK_FA pamiętaj, że po tej dacie będziesz musiał to uczynić na nowej strukturze tego pliku nr 2. Zmiany mają wymiar głównie techniczny.

Program FakturaExpert® jest już gotowy na tę zmianę. Przypominamy plik JPK_FA tworzymy w module Fakturowanie – Archiwum Faktur – Opcje – Tworzenie JPK_FA / Wysyłka JPK_FA:

Wcześniej jednak musisz założyć filtr na:
- zakres: Daty wystawienia,
- Rodzaj dokumentu
- Kod waluty:

31 lipca 2019 r. – koniec terminu na wprowadzenie nowych stawek VAT w kasach rejestrujących

Jeżeli ewidencjonujesz sprzedaż przy zastosowaniu kas rejestrujących pamiętaj, że do dnia 31 lipca 2019 r. masz czas na przeprogramowanie swoich kas fiskalnych, by dostosować je do nowych oznaczeń literowych wprowadzonych przez obowiązujące od 1 maja 2019 r. Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących.

Chodzi o matryce stawek VAT, a dokładniej o oznaczenia literowe od „A” do „G” . Do tej pory tylko litera „A” była określona dla podstawowej stawki 22% lub 23%, pozostałe użytkownik mógł dowolnie przypisywać do danej stawki VAT. Od 1 maja zmieniło się to i każde oznaczenie zostało określone odpowiednią stawką lub zwolnienie, do których musimy dostosować swoje kasy, i tak:

• literze "A" – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
• literze "B" – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
• literze "C" – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
• literze "D" – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
• literze "E" – jest przypisane zwolnienie od podatku,
• literze "F" i "G" – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej na zasadzie VAT marża.

Sprawdź więc ustawienia swojej kasy, czy zawiera ona takie ustawienia. Jeżeli nie, to sam dokonaj zmiany, o ile pozwala na to twoje urządzenie lub zgłoś się do swojego serwisanta. Masz na to czas do 31.07.2019 r. Pamiętaj też, że na żądanie organu podatkowego zobligowany jesteś przedstawić, jakie stosujesz oznaczenia stawek.

A propos serwisanta. Do tej pory, aby dokonać zmiany serwisanta, musieliśmy go powiadomić o tym fakcie, a on musiał wyrazić na nią zgodę, z tym że nie mógł nam jej odmówić, jeżeli warunki cenowe i miejsca jego świadczenia były korzystniejsze dla podatnika.

Po 30 czerwca 2019 r. można zmienić serwis, bez uprzedniej zgody tego podmiotu, musimy go jedynie poinformować o tej zmianie w ciągu 5 dni od jej dokonania. Pamiętajmy jednak, że nowy serwisant musi być znajdować się na wykazie serwisantów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na stronie BIP MF. Sprawdź więc na stronie https://www.podatki.gov.pl/wyszukiwarka-uprawnien-serwisantow/, wpisując jego numer legitymacji lub opcjonalnie typ (model) swojej kasy, czy wybrany przez nas podmiot ma stosowane uprawienia do nadzoru nad naszą kasą.

Pamiętaj też o regularnych przeglądach technicznych swojej kasy. Muszą one być wykonywane nie rzadziej niż co 2 lata! Niedopełnienie tego obowiązku wiązać się może z karą pieniężną do 300 zł.

Od teraz podmioty serwisujące owe kasy mają obowiązek złożyć do właściwego dla podatnika Naczelnika Urzędu Skarbowego wykaz wykonanych przeglądów technicznych w kasach z kopią papierową i z kopią elektroniczną w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został dokonany przegląd i wskaże w nim dane podatników, u których wykonał przegląd. Urząd Skarbowy bez trudu więc ustali, czy dokonaliśmy we właściwym czasie przeglądu kasy.

Kończąc już temat kasy na ten rok, upewnijmy się jeszcze czy uzyskaliśmy od pracowników rejestrujących sprzedaż na kasach fiskalnych oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami ewidencji, do czego zobowiązuje nas Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących. Każdy nowo przyjęty pracownik musi podpisać takie oświadczenie, a w przypadku zatrudnionych przed 1 maja 2019 r. taki dokument musiałby złożyć do 31.05.2019. Takie oświadczenie należy przechowywać w razie kontroli w swojej dokumentacji księgowej.

Sprawdź czy posiadasz aktualną wersję programu FakturaExpert®? Jedynie ona gwarantuje, że rozliczysz się zgodnie z nowymi przepisami.

Jeżeli Twój program FakturaExpert® nie był dawno aktualizowany, jak najszybciej zamów Opiekę Serwisową na 2019 wprost z Centrum Serwisowego w Twoim programie!

Autor:
Ewelina Mandziuk
Specjalista ds. finansów
Data publikacji: 01.08.2019