Magazyn

Moduł ten jest przeznaczony dla małych i średnich firm oraz osób prowadzących działalność gospodarczą związaną z obrotem magazynowym. Polecany zwłaszcza dla firm, które obracają towarem zgromadzonym w jednym magazynie a ich asortyment nie przekracza 5000 pozycji.
Moduł Magazyn jest dostępny w pakiecie Faktura Expert® PLUS i Faktura Expert® PREMIUM.

Moduł pozwala na:

  • sporządzanie wydruku dokumentów magazynowych (PZ – przyjęcie zewnętrzne, PW - przyjęcie wewnętrzne),

  • wyszukiwanie towarów/usług przez nazwę, indeks towarowy, grupy, cechy, itp.,

  • pobieranie z magazynu metodą FIFO ("pierwsze przyszło / pierwsze wyszło") lub pełna dowolność wyboru dostawy, z której sprzedajemy towar/usługę,

  • wydruk faktur wraz z prowadzeniem archiwum.

Na podstawie wprowadzonych przyjęć i wydań automatycznie tworzone są wyliczenia stanów magazynowych, na podstawie których generowany jest wydruk Remanentu oraz kart „Spisu z natury”.

Dzięki dostępnej w programie historii przyjęć i wydań, możliwy jest pełen podgląd przeprowadzanych czynności magazynowych wraz z wygenerowaniem różnego typu zestawień przyjęć i wydań (np. wg. Dostawców lub wg. Towarów/Usług).

Inne cechy tego modułu:

  • Duże pole na opis (max. 250 znaków),

  • możliwość szczegółowego opisu towaru/usługi uwzględniającego np.: grupę towarową, zastosowanie, kolor, itp.,

  • sześć cen sprzedaży każdego towaru/usługi (trzy złotowe, trzy walutowe),

  • przenoszenie asortymentu z "Cennika" do magazynu.

Moduł Magazyn jest dostępny w pakiecie Faktura Expert® PLUS i Faktura Expert® PREMIUM.