Odsetki i Przelewy

Moduł Odsetki nalicza odsetki od nieterminowych płatności z możliwością wydruku not odsetkowych. Odsetki mogą być naliczane według trzech różnych tabel stóp odsetkowych:

  • od zobowiązań cywilno-prawnych

  • od zaległości podatkowych

  • własnych określonych przez użytkownika

Istnieje możliwość dodania własnego pisma przewodniego, dzięki czemu generujemy np. wezwanie do zapłaty do konkretnego dłużnika.

Natomiast moduł Przelewy umożliwia wydruk przelewów typu :

  • zwykłe

  • Podatki

  • ZUS

Po wskazaniu wybranej przez użytkownika placówki Urzędu Skarbowego lub ZUS i wskazaniu odpowiedniego rodzaju zobowiązania, automatycznie wyświetlane są dane adresowe danej placówki oraz przynależny jej numer konta bankowego.

Przelewy te mogą być drukowane na gotowych formularzach dostępnych w bankach, urzędach i sklepach papierniczych, albo na czystej kartce papieru z rysowaniem formularza (także z użyciem kolorów). Uwzględniono formularze jedno, dwu i cztero-blankietowe oraz typu: dwa blankiety plus dwa potwierdzenia (przywieszki).

  1. Przekazy bankowe 3 i 4 odcinkowe
  2. Przekazy pocztowe
  3. Wydruk pustych formularzy przelewów i przekazów
  4. Przekazy i przelewy "odwrotne”, gdy w imieniu kontrahenta wystawiane są dyspozycje skierowane do nas samych.

Moduł Odsetki i Przelewy jest dostępny w pakiecie Faktura Expert® PREMIUM.