Zapłaty

Moduł Zapłaty pozwala na rejestrację w systemie wpływów kasowych, bankowych itp. dotyczących dokonanej sprzedaży. Ułatwia wyszukanie właściwego dokumentu spośród całej listy wystawionych faktur na podstawie nazwy kontrahenta, numeru dokumentu lub daty wstawienia i dodanie do niego zapłaty wraz z kwotą, datą zapłaty oraz rodzajem zapłaty (bank, kasa, inne).

Dzięki zintegrowanemu mechanizmowi rozliczeń, możliwe jest automatyczne rozliczenie płatności dotyczących wystawionych z programu dokumentów o statusie „zapłacono …” wraz z przypisaniem im właściwego sposobu zapłaty. Łatwo można zweryfikować stan rozliczenia dokumentu, dzięki zastosowanym infografikom symbolizującym płatność (żółta / szara ikona, wykrzyknik i znak zapytania) oraz dostępnej na głównym oknie informacji o wymaganym terminie wpływu należności, także w ujęciu ilości dni.
Moduł Zapłaty jest dostępny w pakiecie Faktura Expert® PREMIUM.