Fakturowanie

Fakturowanie to nowoczesny, jednostanowiskowy moduł do obsługi sprzedaży wraz z obsługą drukarek fiskalnych. Przeznaczony jest dla małych i średnich firm oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.
Moduł FAKTUROWANIE – to bazowa funkcjonalność do obsługi sprzedaży. Zawiera JPK_FA. Dostępny w każdym z 3 pakietów (STANDARD, PLUS, PREUMIUM).

Podstawowe zastosowanie modułu Fakturowanie:

 • wydruk: faktur, rachunków, dokumentów oznaczonych jako: Paragon, WZ, Pro-forma, Oferta, Marża, Wewnętrzna, Zaliczkowa, Duplikat, faktura „nie-vatowiec”; RR (dla rolników ryczałtowych), Metoda Kasowa (mały podatnik),

 • faktury i rachunki „odwrotne” – gdy w imieniu kontrahenta wystawiamy dokument skierowany do nas samych,

 • faktury masowe - ten sam asortyment dla wielu kontrahentów,

 • drukowanie KP (kasa przyjmie) i KW (kasa wypłaci),

 • tworzenie i wysyłka plików JPK_FA dla faktur sprzedażowych

 • opcja tworzenia faktur w formacie PDF z możliwością wysłania e-mailem wprost z programu,

 • archiwum z możliwością podglądu, ponownego wydruku lub sporządzenia korekty,

 • lista towarów / usług (cennik w złotych i w walutach), lista kontrahentów,

 • automatyczne pobieranie danych kontrahenta z bazy GUS,

 • sprawdzanie w portalu podatkowym Ministerstwa Finansów, czy podatnik jest czynnym płatnikiem VAT,

 • wystawianie faktur w językach: polskim, angielskim i niemieckim,

 • elastyczny styl numeracji, rabaty, narzuty, komentarze, możliwość umieszczenia logo, wydruk KP i KW,

 • współpraca z drukarkami fiskalnymi firmy Posnet (rekomendowane modele: Posnet Thermal XL, Posnet Thermal HD, Posnet Thermal HS EJ, Posnet Thermal FV EJ, Posnet Thermal FV).

Niektóre z cech funkcjonalnych:

 • elastyczność w określaniu budowy numeracji

 • rabaty, narzuty, uwagi, komentarze o stałej lub zmiennej treści

 • możliwość umieszczenia logo na wydruku

 • możliwość wystawiania faktur liczonych od ceny brutto

 • uwzględnianie w cenniku kilku cen w złotych i w walutach z możliwością wzajemnego przeliczania

 • możliwość przypisania kontrahentom rabatu oraz formy i terminu płatności

Poza tym w programie rejestrujemy kontrahentów, którym wystawiamy faktury. Można wprowadzać też dane innych osób i firm tworząc w ten sposób podręczną książkę adresową. Informacje te mogą być używane w innych naszych programach. Program zawiera bardzo dokładny opis oraz liczne porady i wyjaśnienia.
Moduł FAKTUROWANIE – to bazowa funkcjonalność do obsługi sprzedaży. Zawiera JPK_FA. Dostępny w każdym z 3 pakietów. .

Przeczytaj artykuł o module Fakturowanie >